Przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni

Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni.”

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie § 17 ust.1 pkt.2) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. postępowanie zostało unieważnione.