Przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni.

„Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni.”
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrało:

Zakłady Wapiennicze Lhiost S.A.
ul. Wapiennicza 7
46–050 Tarnów Opolski

Wartość netto oferty po negocjacjach: 89 940,00 złotych