Aktualności

Komunikat – Brak dostawy wody w Trzcińcu Górnym dnia 10.02.2021r.

KOMUNIKAT Przerwa w dostawie wody w miejscowości Trzciniec Górny  dn. 10 lutego 2021 r. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na pompowni wody Trzciniec Górny w dniu 10.02.2021r. (środa)   od godz. 800 do 1200 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Trzciniec Górny. Mieszkańcy pozbawieni wody mogą korzystać z punktu poboru wody – beczka przy […]

czytaj więcej...

Komunikat – możliwość wystąpienia braku wody w miejscowości Kopaczów w dniu 29.01.2021r.

KOMUNIKAT Możliwość wystąpienia  braku wody w  miejscowości Kopaczów w dniu 29.01.2021 r. Ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 29.01.2021r. do godziny 1500 może  wystąpić przerwa w  dostawie wody w miejscowości Kopaczów Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się chwilowe zmiany właściwości fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnieniaw dostawie wodyZarząd BWiO S.A. przeprasza

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – awaria w ul. Białogórskiej w Bogatyni w dniu 28.01.2021r.

Przerwa w dostawie wodyAwaria na sieci wodociągowej W związku z awarią na sieci wodociągowej, która ma miejsce w  ul. Białogórskiej w rejonie budynku 10 w Bogatyni w dniu 28.01.2021r. od godz. 800 do godz. 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Białogórskiej ( bez numeru 1 i 2) oraz ulicy Włókienniczej. Po przywróceniu dostaw wody […]

czytaj więcej...

Komunikat – z uwagi na sytuację meteorologiczną mogą wystąpić opóźnienia w realizacji usług związanych z wywozem nieczystości płynnych

KOMUNIKAT Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informuje, że z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną tj. spadek temperatury, obfite opady śniegu i związane z tym oblodzenia mogą wystąpić kilkudniowe opóźnienia w wykonaniu usług związanych z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prosimy zleceniodawców usług o niedopuszczanie do przelewania się nieczystości z tych […]

czytaj więcej...

Apel – zabezpiecz wodomierz przed zimą

KOMUNIKAT Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przypominają Odbiorcom Usług  o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowej na wypadek spadku temperatur poniżej zera. wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których panuje dodatnia temperatura minimum 4 oC drzwi do piwnic oraz okna należy pozamykać i w razie potrzeby ocieplić studnie wodomierzowe należy zabezpieczyć przed mrozem poprzez […]

czytaj więcej...

Dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców od dnia 1 stycznia 2021 roku

Informujemy naszych Odbiorców Usług, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Bogatyni Uchwałą nr L/327/20 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia udzieliła gospodarstwom domowym dopłaty do cen wody i odprowadzania ścieków w okresie od […]

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów

KOMUNIKAT  Brak wody w miejscowości Kopaczów w dniu 30.12.2020 r. Ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 30.12.2020r. do godziny 1500 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Kopaczów. Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się chwilowe zmiany właściwości fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnieniaw dostawie wodyZarząd BWiO S.A. przeprasza

czytaj więcej...

BWiO S.A. nieczynne 24 grudnia

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. budynek administracyjny BWiO S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni będzie nieczynny

czytaj więcej...

Awaria wodociągowa na terenie Trzcińca

KOMUNIKAT Awaria wodociągowa na terenie Trzcińcaw dn. 29 listopada 2020 r. W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 29.11.2020r. w Trzcińcu przy ulic: – Wolności, – Zielonej, – Górniczej, – Młodych Energetyków od nr 33, -Słonecznej, wystąpi przerwa w dostawie wody. Mieszkańcy pozbawieni wody mogą korzystać z punktu poboru wody – hydrant przy skrzyżowaniu […]

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – awaria na sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Bogatyni

Przerwa w dostawie wodyAwaria na sieci wodociągowej W związku z awarią na sieci wodociągowej, która ma miejsce w  ul. Energetyków w rejonie budynku 27a w Bogatyni w dniu 25.11.2020r. od godz. 1100 do godz. 1800 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Energetyków. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje niewielkie […]

czytaj więcej...