Podlicznik w ogrodzie

Wodomierz dodatkowy do odliczania bezpowrotnie zużytej wody ( tzw. „wodomierz ogrodowy”)

Pobierana woda z sieci wodociągowej nie zawsze w takich samych ilościach odprowadzana jest przez Odbiorcę usług do kanalizacji. Informujemy, że istnieje możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku np. używania wody do celów podlewanie roślin w ogrodzie, pod warunkiem udokumentowania ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie odrębnej instalacji wodociągowej opomiarowanej wodomierzem dodatkowym na koszt Odbiorcy usług.
Wymagania techniczne dla zamierzonego zamontowania wodomierza dodatkowego można uzyskać na pisemny wniosek.

 

Usługi

Cena brutto

Budynki mieszkalne

Cena brutto

Budynki niemieszkalne

Jak załatwić sprawę

Wymiana podlicznika 96,12 zł 109,47 zł Wypełnić druk: Zlecenie/umowa jednorazowa który należy złożyć osobiście w biurze obsługi klienta, bądź drogą internetową (www.bwio.pl)
Wymiana podlicznika (wodomierz zleceniodawcy) 47,36 zł 53,94 zł
Plombowanie podlicznika 32,02 zł 36,47 zł
Wymiana wodomierzy głównych Cena jest uwarunkowana indywidualną kalkulacją
Wykonanie przyłącza wodnego wg projektu
Wymiana starych będących w złym stanie technicznym przyłączy
Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie awarii wodociągowych

 

 

 673 total views,  2 views today