Druki do pobrania

Linki do pobrania:

  • Dokonanie odbioru Wniosek o dokonanie odbioru sieci* / przyłącza* wodnego* / kanalizacji sanitarnej*
  • Rozliczenia usługi Protokół zdawczo-odbiorczy dot. rozliczenia usługi w wodę i odprowadzania ścieków w związku ze zmianą właściciela, zarządcy nieruchomości