Awarie i planowane wyłączenia

Ze względu na awarię hydrantu p.poż w rejonie budynku nr 51 w  Posadzie w dniu 31.03.2022r. w godz. 1200 -1800 wystąpi przerwa w  dostawie wody.

             Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się chwilowe zmiany właściwości fizyko – chemicznych wody. Działania naprawcze BWiO S.A, polegające m.in. usuwaniu skutków awarii i na płukaniu sieci wodociągowej będą trwały do dnia 01.04.2022r. do godz. 1500 .

 68 total views,  1 views today